Gabriel Borràs Calvo (Gràcia [Barcelona], 1964), és llicenciat en biologia i la seva vida professional  l’ha  dedicada  al  món  de  l’aigua;  des  de  l’any  1992  que ingressà a l’Agència Catalana de l’Aigua fins al març de 2011 ha treballat en la depuració d’aigües residuals i en la planificació de l’aigua a Catalunya. Des de fa sis anys és el responsable de l’àrea d’adaptació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i coordinador tècnic del projecte Life MEDACC.